Έπειτα από την εκλογική διαδικασία της Πέμπτη 01/06/2017, στους Χώρους της Ε.Β.Ε ( Απόλλωνος 10  , και ώρα 19:00μ.μ., συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων  Νομού Τρικάλων  και  έχει ως εξής :   
Νέο διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους  :
1.    Καρέλης Σεραφείμ  Πρόεδρος
2.    Σκουμπoυτής Ιωάννης Αντιπρόεδρος
3.    Νταϊλιάνης Βασίλειος  Γραμματέας
4.    Γιαννουλάκος Νικόλαος Ταμίας
5.    Βασιλείου Χρήστος  Μέλος
Ελεγκτική Επιτροπή
1.    Γιαννιώτης Νικόλαος
2.    Κυρίτσης Βάϊος
3.    Κώτσης Γεώργιος
Αντιπρόσωπος Ο.Ε.Β.Ε
Παλάσκας Αριστείδης
Αντιπρόσωπος Π.Ο.Ε.Ο
Παλάσκας Αριστείδης