Το νέο Δ.Σ της Ε.Λ.Μ.Ε Τρικάλων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Νικόλαος Πασχάλης
Αντιπρόεδρος: Σπήλιος Τσιγάρας
Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Θεοχάρης
Οργανωτικός Γραμματέας: Σοφία Μπουντούρη
Μέλος: Ουρανία Παπαζεύκου, Χρήστος Γιώτας, Θεόδωρος Μούτος, Αννα Κουτελίδας, Κωνσταντίνος Μιχαλάκης