Σήμερα Δευτέρα 16 Ιανουαρίου συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΕΑΣ Καλαμπάκας, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Κόττη και προχώρησε στην κατανομή των αξιωμάτων ως κάτωθι:
1.    Κόττης Δημήτριος – Πρόεδρος
2.    Λύπας Δημήτριος – Αντιπρόεδρος
3.    Κουζίνας Θεόδωρος  - Ταμίας
4.    Αδάμος Σωτήριος - Γραμματέας
5.    Νταλαμπύρας Ανδρέας – Μέλος
6.    Κοτούμπα Αικατερίνη – Μέλος
7.    Τσιγκουριώτης Αντώνιος – Μέλος
Επίσης Συνεδρίασε το Εποπτικό Συμβούλιο κατόπιν πρόσκλησης του πλειοψηφήσαντος  Συμβουλου κ. Κων/νου  Αυγέρου και προχώρησε στην κατανομή αξιωμάτων ως κατωθι:
1.    Αυγέρος Κων/νος -  πρόεδρος
2.    Σιακαβάρας Νικόλαος -  Αντιπρόεδρος
3.    Ζησόπουλος Βασίλειος -  Μέλος
Αντιπρόσωποι για την ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ ως κάτωθι:
1. Ντιναπόγιας Γεώργιος
2. Τσιάρας Ελευθέριος