Το ΤΕΙ Θεσσαλίας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που διοργανώνονται στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, το ακαδημαϊκό έτος 2016-17. Ειδικότερα για τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΠΜΣ «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων», Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες: https://adoapteithessaly.gr/