Ένα ακόμη νέο πακέτο προσλήψεων σε δήμους της χώρας για 374 συμβάσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών. Μέσα στο πακέτο περιλαμβάνονται και 35 συνολικά προσλήψεις στους δήμους Καλαμπάκας (23) και Πύλης (12). Μετά την έγκριση των θέσεων, συνολικής διάρκειας 8 μηνών, θα ξεκινήσει η έκδοση των προκηρύξεων.
Πάντα υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ…
Τ.Π.