Από 8 π.μ. - 2 μ.μ. και από 5 μ.μ. έως 8 το πρωί: Γκούμπλια Άννα, Όθωνος 14, 24310-21988.
Μέχρι τα μεσάνυχτα: Νικόλαος Δημ. Τριγώνης, Σαράφη 21, 24310-26644.
Φαρμακεία ΠΥΛΗΣ
Ανδρέου Μαρία, Πύλη, 24340-22425.