Με ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει αύριο (14:00) σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων. Το θέμα αφορά στην έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή όρων λήψης δανείου για τη χρηματοδότηση χρεών του Δήμου Τρικκαίων. Αρχικά ο δήμος είχε ζητήσει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δάνειο ύψους 11 εκατ. ευρώ και τελικά εγκρίθηκε ποσό 8,7 εκατ. ευρώ για την πληρωμή οφειλών εργολάβων, προμηθευτών και εργαζομένων. Με την άμεση υπογραφή της δανειακής σύμβασης θα προωθηθεί και η διαδικασία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016