Την απαγόρευση του ψαρέματος σε ποτάμια και λίμνες του νομού αποφάσισε ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης.

Όπως τονίζεται στη σχετική απόφαση:

1. Απαγορεύουμε την αλιεία με κάθε μέσο και εργαλείο στον  Πηνειό ποταμό και τους παραποτάμους,  κανάλια, τεχνητές λίμνες αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, από 01-04-2021  έως 15-05-2021 για την προστασία της αναπαραγωγής των υδρόβιων οργανισμών.

2. Την τήρηση της παρούσας απόφασης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις έχουν οι Αστυνομικές αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες αρμοδιότητάς των.

3. Οι παραβάτες διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.420/70, Ν.1740/87, Ν.2040/92.