Ο Πρόεδρος της Θεόπετρας κ. Ευθύμιος Γάτσιας σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προχώρησε σε παρεμβάσεις ουσίας στην Κοινότητα Θεόπετρας.

•    Διάνοιξη του κεντρικού ρέματος από Καλαμπάκα προς Θεόπετρα με κατάληψη στον Ληθαίο Ποταμό.

•    Συντήρηση στις παιδικές χαρές του χωριού.

•    Καλλωπισμός και βάψιμο σε κοινόχρηστους χώρους σε διάφορα σημεία του χωριού.

•    Αποκατάσταση και συντήρηση σε παγκάκια στις πλατείες του χωριού.

•    Επισκευή στο κιόσκι στην είσοδο του χωριού καθώς και κατασκευή νέας βάσης.

•    Συντήρηση και επισκευή του ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ στο πάρκο του χωριού.

•    Άμεση αποκατάσταση του εικονίσματος στη μνήμη του Αθανάσιου Μήτσιου.