Η Δνση ΠΕ Τρικάλων καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ11 Γενικής και Ειδικής Αγωγής, καθώς και τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ16, που κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα της Δνσης ΠΕ Τρικάλων και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΠΕ για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δνσης ΠΕ Τρικάλων, από 5 Ιουλίου 2016 έως και 5 Αυγούστου 2016.
Περισσότερες πληροφορίες  καθώς και τα έντυπα των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα καθώς  και στα γραφεία της Δ/νσης ΠΕ Τρικάλων.
Υπεραριθμίες και τοποθέτηση σε Οργανικά κενά
Το ΠΥΣΠΕ Τρικάλων ξεκινά τη διαδικασία σύνταξης πινάκων οργανικών κενών και πλεονασμάτων καθώς και  ρύθμισης υπεραριθμιών και τοποθέτησης των εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις. Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών του ΠΥΣΠΕ είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Δνσης ΠΕ Τρικάλων. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να την επισκεφτούν ώστε να λάβουν γνώση και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.
Στην ιστοσελίδα υπάρχει ήδη η ανακοίνωση με τα διαπιστωμένα οργανικά κενά και υπεραριθμίες με τους αντίστοιχους πίνακες για το σχολικό έτος 2016-17.