Τη χειρότερη επίδοση από το 2001, οπότε και υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, αποτυπώνουν τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για τη μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων κατά 29.817 θέσεις εργασίας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Ιανουαρίου 2017, οι προσλήψεις ανήλθαν σε 126.501, ενώ οι αποχωρήσεις σε 156.318. Από τις 156.318 συνολικά αποχωρήσεις, οι 73.609 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 82.709 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Aνάλογη δυσμενής εικόνα παρουσιάζεται και στην περιφέρεια Θεσσαλίας όπου τον Ιανουάριο χάθηκαν σε όλους τους νομούς 2.222 θέσεις εργασίας.
Ειδικότερα προσελήφθησαν 5.547 άτομα και αποχώρησαν 7.769. Οι περισσότερες απώλειες καταγράφονται στο νομό Τρικάλων (-856) με 1.032 προσλήψεις και 1.888 αποχωρήσεις και ακολουθούν Μαγνησία (-772) με 1.662 προσλήψεις και 2.434 αποχωρήσεις, Λάρισα (-327) με 2.210 προσλήψεις και 2.537 αποχωρήσεις, Καρδίτσα (-234) με 612 προσλήψεις και 846 αποχωρήσεις και Σποράδες (-33) με 31 προσλήψεις και 64 αποχωρήσεις.