Ο Καλλιτεχνικός Οργανισμός «Τρίκκης Μελωδοί» στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων-συζητήσεων με τίτλο «Βυζαντινομουσικολογικές Συναντήσεις· Θέματα Ψαλτικής», διοργανώνει διάλεξη του κ. Γρηγορίου Αναστασίου, δρ. Βυζαντινής Μουσικολογίας και Επιστημονικού Συνεργάτη του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα: «Φωνή ἐστι ἀπήχημα τεθησαυρισμένου πνεύματος…»: Τεχνικές προϋποθέσεις της ψαλμωδίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:30 στο Μουσείο Τσιτσάνη.

Η Είσοδος θα είναι ελεύθερη.