Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων γίνεται γνωστό ότι το Οθωμανικό Λουτρό Τρικάλων λειτουργεί ως επισκέψιμο μνημείο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό καθημερινά 09:00 – 15:00.
Πρόκειται για κτίσμα του 16ου αιώνα, και αποτελούσε μέρος συγκρο-τήματος κτιρίων που ίδρυσε ο διοικητής του Σαντζακίου της Θεσσαλίας Οσμάν Σαχ, πιθανότατα με σχέδια του αρχιτέκτονα Σινάν. Από το 1893 και μετά αποτελούσε τον ισόγειο χώρο του συγκροτήματος των ποινικών Φυλακών Τρικάλων.
Οι εργασίες αποκατάστασης πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Προστασία – ανάδειξη οθωμανικού λουτρού στο κτίριο των παλαιών φυλακών Τρικάλων» με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος 2007-2013».