Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων Οργάνων Διοίκησης του νεοσύστατου Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρωματικών-Φαρμακευτικών Φυτών "Ασκληπιός" διεξήχθησαν την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 στα Τρίκαλα.
Τα μέλη που προέκυψαν από την εκλογική διαδικασία, συγκροτήθηκαν σε σώμα ως κατωτέρω:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μέμτσας Σπυρίδων
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δελιτζιάς Δημήτριος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Σουλιόπουλος Γεώργιος
ΤΑΜΙΑΣ :  Σκανδάλης Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ–ΥΠΕΥΘ.ΔΗΜ ΣΧΕΣΕΩΝ : Τσιχτής Χαράλαμπος 
Για το Εποπτικό Συμβούλιο:
Σιούτας Δημήτριος
Λιακοκώτσιας Ζήσης
Καρδαρά Σπυριδούλα