Α) Ζητείται βοηθός για εργασία σε κτηνιατρείο, κάτοχος κάρτας ανεργίας, ηλικίας 22-29 ετών, πτυχιούχος ΤΕΙ ή ΑΕΙ.

Τυχόν προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο ή /και συναφές αντικείμενο σπουδών θα συνεκτιμηθούν θετικά. Πρόσληψη μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ. Προοπτική μόνιμης απασχόλησης. ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ. 

Β) Ζητείται πτυχιούχος βοηθός φαρμακείου, ιδανικά με πιστοποίηση, για εργασία στο κτηνιατρείο, κάτοχος κάρτας ανεργίας τουλάχιστον ενός μήνα, ηλικίας 18-29 ετών.

Απαραίτητη προϋπόθεση να μην έχουν περάσει παραπάνω από 3 έτη από τη λήψη του πτυχίου.

Πρόσληψη μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ. Προοπτική μόνιμης απασχόλησης. ΑΜΕΣΗ ΠΡΌΣΛΗΨΗ.

Αποστολή βιογραφικών στο mchasioti@yahoo.gr