Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο πίνακας με τα εξεταστικά κέντρου του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου  2016 και η κατανομή των υποψηφίων σ’ αυτά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται:
•    Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.grστο σύνδεσμο για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
•    Από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και
•    Από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.