Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων συνάντηση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων για το συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου ενόψει του κρίσιμου διαστήματος μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα Βασιλική Κάκλα στην εισήγησή της εξήγησε την αναγκαιότητα και τους στόχους της συγκέντρωσης που ήταν:
-Λεπτομερής παρουσίαση όλων των απαραίτητων πράξεων για την καταχώρηση δεδομένων των σχολικών μονάδων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του mySchool
-Ενημέρωση για την κατάταξη του προσωπικού στο νέο μισθολόγιο, χρονοδιάγραμμα
-Προετοιμασία Πανελληνίων εξετάσεων
-Άδειες του εκπαιδευτικού προσωπικού
-Εκδρομές – μετακινήσεις – μεταφορά μαθητών
-Συντονισμός προσπάθειας εξασφάλισης δεκατιανού σε άπορους μαθητές, μέσω τοπικών φορέων   


Ο κ. Πιτυρίγκας, υπεύθυνος του Π.Σ. myschool της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων, παρουσίασε ενδελεχώς τις πτυχές του myschool, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη μηχανογραφική υποστήριξη των σχολικών μονάδων.
Ο κ. Κοντόπουλος, υπεύθυνος μισθοδοσίας, ενημέρωσε αναλυτικά για το νέο μισθολόγιο και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη μετάβαση σε αυτό.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου, Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ενημέρωσε για τις ενέργειες ενόψει των πανελλαδικών εξετάσεων.
Ο κ. Αρσενιάδης, υπεύθυνος για τον έλεγχο των αδειών, στην εισήγησή του παρουσίασε αναλυτικά όλους τους τύπους αδειών για τους εκπαιδευτικούς και τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθούνται για τη διεκπεραίωση αυτών.
Ακολούθησαν ερωτήσεις και αντηλλάγησαν απόψεις για πληθώρα εκπαιδευτικών θεμάτων που απασχολούν τις σχολικές μονάδες αλλά και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Στην επιτυχή διοργάνωση της ημερίδας, συνέβαλλε ο κ. Μποντίλας, υπεύθυνος του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της ΔΔΕ Τρικάλων, όπου μεταξύ των άλλων δημιούργησε την ιστοσελίδα https://epimorfosimyschool.wordpress.com όπου είναι καταχωρημένο όλο το επιμορφωτικό υλικό.