Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2119/1993 περί μητρώων αρρένων, συντάχθηκαν από την επιτροπή καταρτισμού αυτών, οι κατάλογοι των άρρενων  τέκνων δημοτών Δήμου Τρικκαίων  γεννημένων το  έτος 2018 και  οι οποίοι αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
Καλούνται  οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση και σε χρονικό  διάστημα 10 ημερών να μας υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις τους , σε απλό χαρτί, περί εγγραφής παραληφθέντων , εσφαλμένων εγγραφών κτλ.
Πληροφορίες στον τηλεφωνικό αριθμό 24313-51163 (κ. Ευαγ. Ζάχος) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου bzaxos@trikalacity.gr