Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος IBM+ -Innovative Training and New Business Opportunities in the Energy Market- που έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από την Εθνική Μονάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Ισπανίας στα πλαίσια του ERASMUS+, πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου (UEL-University of East London) από 09 έως 11 Ιανουαρίου 2017 η τέταρτη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος.
Ο κύριος σκοπός του προγράμματος IBM+ είναι η επιλογή, η προσαρμογή και η ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν στην κατάρτιση των φορέων του τομέα της ενέργειας, καθώς και η χρήση καινοτόμων τεχνικών για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ στον τομέα αυτό.
Οι εταίροι του προγράμματος είναι φορείς με αναγνωρισμένη επιστημονική και ερευνητική εμπειρία και συγκεκριμένα είναι:
•    Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου (University of East London)
•    Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (Ελλάδα)
•    Energy Cluster of Extremadura (Ισπανία) Ένωση επιχειρηματιών του τομέα της ενέργειας που έχει δημιουργηθεί από την κυβέρνηση της Extremadura,
•    Foundation FUNDECYT Scientific and Technological Park of Extremadura (Ισπανία) που αποτελεί το τεχνολογικό και επιστημονικό πάρκο της περιοχής της Extremadura.
•    European Certification and Qualification Association (ESQA) (Αυστρία) που αποτελεί μια μη κερδοσκοπική σύμπραξη που ενώνει εκπαιδευτικά ιδρύματα και χιλιάδες επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο παρέχοντας ένα παγκόσμιο ενοποιημένο σχέδιο πιστοποίησης για μεγάλο αριθμό επαγγελμάτων
Η εταιρική συνάντηση άρχισε με την παρουσίαση του Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου (UEL-University of East London) και της περιοχής Stratford (περιοχή Ολυμπιακών εγκαταστάσεων 2012) που βρίσκεται το πανεπιστήμιο από τον καθηγητή κο Ian Bathgate. Στην εταιρική συνάντηση παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν:
Α) η επικαιροποίηση του σχεδίου επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου από την υπεύθυνη του σχεδίου κα Claudia Cordoba του συντονιστή φορέα του έργου Asociación Cluster De La Energía De Extremadura
Β) τα αποτελέσματα της έρευνας των αναγκών κατάρτισης στον τομέα της ενέργειας που έγινε στα πλαίσια του σχεδίου στις χώρες των εταίρων επίσης από την κα σχεδίου κα Claudia Cordoba
Γ) σειρά επιτυχημένων επιχειρηματικών μοντέλων και εργαλείων που εφαρμόζονται στον ενεργειακό τομέα- εργαλεία από τον καθηγητή Ian Bathgate του Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου (UEL)
Δ) η πρόταση ανάπτυξης καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού ηλεκτρονικής κατάρτισης και ενοτήτων κατάρτισης, που αφορούν ενεργειακά θέματα Την παρουσίαση έκανε ο κος Κωστούλας Αχιλλέας στέλεχος του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
Μετά το πέρας των εργασιών της εταιρικής συναντήσεις οι εταίροι του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν και να ξεναγηθούν σε αξιοθέατα του Λονδίνου. Επισκέφτηκαν το Βρετανικό Μουσείο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου, τα Ανάκτορα του Buckingham και περπάτησαν στο κέντρο της πόλης.