Τη σημαντικότητα του Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Τρικκαίων αναδεικνύει η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Τα μέλη της – πολίτες και φορείς – θα συνεδριάσουν για δεύτερη φορά σε σύντομο διάστημα, προκειμένου να διατυπώσουν τη γνώμη τους για το Στρατηγικό αυτό Σχέδιο. Πρόκειται, όπως αναφέρει ο Δήμος Τρικκαίων, για Σχέδιο που έχει εκπονηθεί από το τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και το οποίο αφορά στην πορεία του Δήμου Τρικκαίων την πενταετία 2014 – 2019. Στις 270 σελίδες του, περιγράφονται οι βασικές δράσεις του Δήμου για το επόμενο διάστημα και ήδη οι εκπρόσωπο των φορέων έχουν  λάβει τη σχετική πρόσκληση. Η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις  4/4/2016 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  19:00.
Το Στρατηγικό Σχέδιο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην ενότητα «Συμμετέχω» και είναι ελεύθερα προσβάσιμο σε όλους.