Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περτουλίου – Τρικκαίων είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν μαθητές/τριες του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων στα πλαίσια του προγράμματοςπου εκπονούν. Οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους του ΚΠΕ για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον και τη σχέση τους με την ποιότητα ζωής.
Οι μαθητές/τριες παρακολούθησαν το πρόγραμμα  «Βαρούσι, η παραδοσιακή συνοικία κάτω από το κάστρο». Βασικοί  στόχοι του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές/τριες :
• Να αποκτήσουν οι επιμορφούμενοι επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και να πάρουν μαθήματα αρμονίας και μέτρου
• Να δουν στην πράξη πώς αξιοποιούνται και ενσωματώνονται στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος στην αρχιτεκτονική των βαρουσιώτικων σπιτιών
• Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της διατήρησης της παράδοσης και της ανάδειξης των πολιτιστικών στοιχείων
• Να γνωρίσουν έναν οικισμό, ο οποίος διατηρεί την ταυτότητα του ελληνικού τοπίου και αντιστέκεται στην πολιτισμική αφομοίωση
• Να κατανοήσουν τις επιρροές της παραδοσιακής στη σύγχρονη
αρχιτεκτονική
• Να προτείνουν πρακτικές που προστατεύουν το περιβάλλον και δημιουργούν προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης, π.χ. σύγχρονες βιοκλιματικές κατοικίες
Οι μαθητές/τριες ευχαριστούν πολύ τους υπεύθυνους του ΚΠΕ Περτουλίου Τρικκαίων για την άρτια ενημέρωση, ευχάριστη ξενάγηση και θερμή φιλοξενία.
Επίσης ευχαριστούν τους καθηγητές τους κ. Σμιξιώτη, κ. Τάσιου και κ. Βάρα, που οργάνωσαν την επίσκεψη τους στο ΚΠΕ.