Υψηλά ποσοστά εξακολουθεί να καταγράφει η ανεργία στην περιφέρεια Θεσσαλίας όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία που παρουσίασε η ΕΛΣΤΑΤ για το δ’ τρίμηνο του 2016. Το ποσοστό ανεργίας κυμαίνεται στο 24,4% ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του έτους (24,8%). Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας σε επίπεδο περιφερειών καταγράφεται στη Δυτική Μακεδονία με 31,2% και στη Δυτική Ελλάδα με 28,9%. Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας σημειώθηκε στο Νότιο Αιγαίο με 17,2% και στο Βόρειο Αιγαίο με 19,6%.  Οσον αφορά την επικράτεια της χώρας η ανεργία εμφάνισε αύξηση στο δ’ τρίμηνο του 2016, καθώς διαμορφώθηκε στο 23,6% έναντι 22,6% το γ΄ τρίμηνο του ίδιου έτους.
Από το σύνολο των ανέργων, το 19,9% ήταν άνδρες και το 28,1% γυναίκες, ενώ σε ηλικιακό επίπεδο, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρήθηκε στην ομάδα 15-24 ετών (45,2%), το οποίο στις νέες γυναίκες άγγιξε το 48,6%.