Χωρίς κανένα πρόβλημα συνεχίστηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους τρικαλινούς υποψήφιους των ΕΠΑΛ.  Οι υποψήφιοι των ημερησίων ΕΠΑΛ με το νέο σύστημα εξετάστηκαν στα μαθήματα Ψηφιακά Συστήματα και Μηχανές Πλοίου ΙΙ.
Οι υποψήφιοι των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄) με το παλαιό σύστημα εξετάστηκαν στα μαθήματα: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών, Μηχανές πλοίου Ι, Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ, Γραφιστικές Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διαμόρφωση Τοπίου. Με το νέο σύστημα στα Τρίκαλα δήλωσε συμμετοχή μόλις ένας μαθητής, ο οποίος και παρουσιάστηκε. Όσον αφορά στο παλιό σύστημα εξετάσεων δήλωσαν συμμετοχή συνολικά 58 άτομα, ενώ παρευρέθησαν 47 με τους υπόλοιπους11 να απουσιάζουν. Συνολικά η αποχή των υποψηφίων άγγιξε το 19 %.
Αύριο, Παρασκευή, οι υποψήφιοι των ημερήσιων ΕΠΑΛ με το νέο σύστημα θα εξεταστούν στις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις και στη Μεταφορά Φορτίων.
Αντίστοιχα οι υποψήφιοι των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄) με το παλαιό σύστημα θα εξεταστούν στις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, τη Μεταφορά Φορτίων, την Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων, τις Εγκαταστάσεις Ψύξης και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.