Ιδιώτης αναμένεται να αναλάβει τον καθαρισμό στο χώρο της φετινής εμποροπανήγυρης. Το θέμα έρχεται προς συζήτηση στην προσεχή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Τρικάλων και στη σχετική εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου Δημήτρη Βασταρούχα επισημαίνεται η αδυναμία της αρμόδιας υπηρεσίας να αναλάβει το βάρος της καθαριότητας του χώρου προτείνοντας την ανάθεση και σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού του χώρου σε τρίτον,  προϋπολογισμού 5.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η διαδικασία θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο. Όπως σημειώνεται στην εισηγητική έκθεση  «το προσωπικό του Δήμου που απασχολείται σε υπηρεσίες καθαριότητας καλύπτει οριακά τις ανάγκες αποκομιδής των απορριμμάτων και καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων στον διευρυμένο Δήμο Τρικκαίων, ώστε να εκτελείται στοιχειωδώς το καθημερινό πρόγραμμα εργασίας του.  Παράλληλα, όπως γνωρίζετε, ο όγκος των απορριμμάτων που συγκεντρώνεται καθημερινά στον χώρο της εμποροπανήγυρης είναι διάσπαρτος και υπερβολικά μεγάλος, με αποτέλεσμα  το υπάρχον τακτικό προσωπικό να μην επαρκεί για την συγκέντρωση και αποκομιδή του. Θα απαιτηθεί ως εκ τούτου  η εκτέλεση διπλών και τριπλών βαρδιών από τους εργαζόμενους του Δήμου, γεγονός που αφενός μεν θα εξουθενώσει την φυσική αντοχή του προσωπικού με αποτέλεσμα να εγκυμονούν σοβαρότατοι κίνδυνοι πρόκλησης εργατικού ατυχήματος, αφετέρου η πρακτική αυτή αντιτίθεται σαφώς στην ισχύουσα εργατική νομοθεσία».