Τέθηκε σε εφαρμογή ενόψει της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου από τις Δασικές Υπηρεσίες  του Νομού (Δ/νση Δασών, Δασαρχείο Τρικάλων και  Καλαμπάκας) πρόγραμμα επιφυλακής κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών, Κυριακές  και εξαιρέσιμες καθώς και τις βραδινές ώρες, στα πλαίσια σχετικών διαταγών του Υπουργείου  Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Γενική Δ/νση Ανάπτυξης Προστασίας Δασών  και  Αγροπεριβάλλοντος) και  της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.

Σκοπός του προγράμματος δασοπροστασίας είναι να προστατευθούν αποτελεσματικά τα δάση, οι δασικές εκτάσεις και η πανίδα τους από πάσης φύσεως κινδύνους που τα απειλούν και ειδικά από πυρκαγιές, καταπατήσεις. εκχερσώσεις, παράνομη θήρα, όπως επίσης ο έλεγχος διενέργειας παράνομων υλοτομιών και παράνομης διακίνησης δασικών προϊόντων, έλεγχοι για παράνομη αλιεία κυρίως της πέστροφας στα ορεινά ρεύματα, καθώς και ο  έλεγχος παράνομης συλλογής αρωματικών φυτών κυρίως του τσαγιού και της ρίγανης και επίτευξη της αστυνόμευσης του Αγροτικού Περιβάλλοντος. 

Πέραν της επιφυλακής που θα παρέχεται στις έδρες των Δασικών υπηρεσιών αλλά και σε Δασονομεία δικαιοδοσίας των, θα συγκροτηθούν και συνεργεία εποχούμενων περιπολιών από Δασικούς υπάλληλους, τα οποία θα ελέγχουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, συμ-βάλλοντας στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος που είναι όπως προαναφέραμε η προστασία των δασών και γενικά των δασικών μας οικοσυστημάτων.

Για την υποβοήθηση του προγράμματος της Δασοπροστασίας οι υπηρεσίες έχουν ήδη προβεί και θα συνεχίσουν στα πλαίσια των διατιθεμένων πιστώσεων να συντηρούν και να αποκαθιστούν την βατότητα ολοκλήρου σχεδόν του Δημόσιου δασικού οδικού δικτύου, προκειμένου η επέμβαση των πυροσβεστικών οχημάτων να γίνεται χωρίς προβλήματα, σε περιπτώσεις εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Επίσης με τη διανομή σχετικού έντυπου υλικού και ανακοινώσεων στον τοπικό τύπο αλλά και ενημέρωσης του κοινού από τους υπαλλήλους μας σε καθημερινή βάση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους γίνεται προσπάθεια ευαισθητοποίησης του ώστε να συμβάλλει και αυτό με κάθε τρόπο στην όλη προσπάθεια.

Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο πλαίσιο μιας σειράς προληπτικών μέτρων και αποσκοπούν  στην επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος για την Δασοπροστασία.

«Τέλος τονίζουμε πως οι υπηρεσίες μας με το προσωπικό και τα μέσα που διαθέτουν και την υποδομή σε έργα αντιπυρικής προστασίας θα συνεργασθούν αρμονικά και ουσιαστικά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ( Π.Υ.,ΟΤΑ., Κυνηγετικούς συλλόγους, Εθελοντικές οργανώσεις κ.τ.λ ) ώστε μέσα από έναν σωστό συντονισμό όλων, να πετύχουμε το δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα» αναφέρει σε δήλωσή του ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων κ. Χρ. Κουτσονάσιος.
 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.    Δ/νση Δασών  - 2431063463

2.    Δασαρχείο Τρικάλων  - 2431063481 & 1591        

3.    Δασαρχείο Καλαμπάκας - 2432022415