Την πρόσληψη οκτώ νέων υπαλλήλων θέτει σε εφαρμογή ο δήμος Τρικάλων.
Ζητούνται υποψήφιοι τριών ειδικοτήτων, κατηγορίας ΔΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την Τρίτη 14 Μαΐου.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση ΕΔΩ

workenter.gr