Στην εποχή μας η «Ψυχολογία» και συγκεκριμένα ο «Ψυχολόγος» διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των κοινωνικών αντιλήψεων και στάσεων και το κυριότερο αντιμετωπίζονται πιο ευνοϊκά και δεκτικά από την κοινωνία και ιδιαίτερα τη νέα γενιά.
Ο Ψυχολόγος μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε καλύτερα διάφορες αγχωτικές καταστάσεις στην καθημερινότητά μας, στη δουλειά μας, να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε διάφορους εθισμούς που μπορεί να έχουμε, να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε τυχόν μακροχρόνιες ασθένειες και το κυριότερο να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε διάφορα εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος μας.
 Ακόμη, ο Ψυχολόγος, έχει την επιστημονική γνώση και κατάρτιση να μπορεί να διαχειριστεί, να ερμηνεύσει μέσα από διάφορες αξιολογήσεις και δοκιμασίες, με ποιό τρόπο ένα άτομο σκέπτεται, αισθάνεται και συμπεριφέρεται.
 Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από διάφορες επιστημονικές θεραπείες που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Ψυχολόγος,  έτσι ώστε να βοηθήσει τον άνθρωπο στην καλυτέρευση της ζωής του. Μερικοί τύποι θεραπείας είναι η γνωστική, η συμπεριφοριστική, η ανθρωπιστική, η διαπροσωπική, η ψυχοδυναμική.
 Οι ημέρες που διανύουμε, τα γεγονότα και οι καταστάσεις, καταδεικνύουν την ανάγκη «ακόμη και μέσα στους κόλπους της  αστυνομίας» για μια πιο διευρυμένη και συστηματική αξιοποίηση της Ψυχολογίας και ειδικότερα του Ψυχολόγου.
Βόπης Αναστάσιος
Ένστολος
Ψυχολόγος Πανεπιστημίου Αθηνών
* Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύτηκε σε αστυνομικά σάιτ των Αθηνών.