Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων με το άγγελμα του θανάτου του συνταξιούχου Ακτινοδιαγνώστη Ιατρού Τσιναρίδη Κωνσταντίνου συνήλθε εκτάκτως  και ομόφωνα αποφάσισε.

1. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια  στην  οικογένεια του.

2. Να διαθέσει  χρηματικό ποσό για κοινωφελή σκοπό.

3. Να δημοσιευθεί το παρόν στο τοπικό τύπο.-

Ο Πρόεδρος                       

Γεώργ. Πέτρου         

Ο Γεν.Γραμματέας 

Χρ. Μπακογιάννης