Στην πρόσληψη 15 ατόμων (διδακτικό – εκπαιδευτικό προσωπικό) για να αντιμετωπιστούν εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες στο Δημοτικό Ωδείο, προχωρά ο Δήμος Τρικκαίων.

Το θέμα έρχεται προς έγκριση στην προσεχή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Πρόκειται για προσλήψεις προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο).

Σύμφωνα με την εισήγηση έχουν εγκριθεί:

- Πέντε (5) θέσεις ΠΕ-Μουσικών (ωρομίσθιας απασχόλησης )

- Δύο (2) θέσεις ΤΕ – Μουσικών (πλήρους απασχόλησης)

- Επτά (7) θέσεις ΤΕ – Μουσικών (ωρομίσθιας απασχόλησης)

- Μια (1) θέση ΔΕ – Μουσικών (ωρομίσθιας απασχόλησης).

Θα καλυφθούν ανάγκες σε διδακτικό – εκπαιδευτικό προσωπικό για τα τμήματα των σχολών εγχόρδων, πνευστών, κρουστών, μονωδίας και μουσικών συνόλων.