Στην έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας προχωρά στη σημερινή του συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο Τρικάλων. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, θα καλυφθούν 49 συνολικά θέσεις με τις περισσότερες εξ’ αυτών να αφορούν εργάτες συνοδούς απορριμματοφόρων.
Αναλυτικά η κατανομή:
ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Γ΄κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 9
ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Γ΄κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2
ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων Επικαθήμενων (Γ΄+Ε΄κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου 2
ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (ΣΑΡΩΘΡΟ) 1
ΥΕ Εργάτες συνοδοί απορριμματοφόρων 24
ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) 2
ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (ΦΟΡΤΩΤΗΣ) 1
ΥΕ Εργάτες για χειράμαξα 2
ΔΕ Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες ή συντηρητές 2
ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (ισοπεδωτής γαιών) 1
ΔΕ Οδηγοί με άδεια οδήγησης κατ. Γ΄ 1
Χειριστες Εκσκαφεα-Φορτωτη (JCB)  (Αδεια χειριστου :A` ΟΜΑΔΑΣ -1ης Ειδικοτητας 1.3 1
Χειριστές διαμορφωτου γαιών (Grader)  (Άδεια χείριστου :  A` ΟΜΑΔΑΣ -3ης Ειδικότητας 3.5   σύμφωνα  με το Π.Δ 113/12) η`(Αδ. Χειρ.: ΟΜΑΔΑ Ζ΄   ΤΑΞΗ Γ σύμφωνα με το Π.Δ 22/76) 1