Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Τρικάλων στη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε την έγκριση διενέργειας τευχών δημοπράτησης και επικαιροποίησης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια – εγκατάσταση Αξονικού Τομογράφου 32 τομών, ο οποίος θα αναβαθμίσει την ποιότητα της ιατρικής απεικόνισης στο νοσοκομείο.
Προϋπολογισμός δαπάνης, 350.000 εύρω.