Μέχρι την 1η Νοεμβρίου έχουν περιθώριο να υποβάλλουν τις αιτήσεις για πρόσληψη στο θεματικό πάρκο του Μύλου των Ξωτικών οι ενδιαφερομένοι.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περισσότερες από 500 αιτήσεις για τις 100 περίπου θέσεις απασχόλησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Μύλου των Ξωτικών στη διεύθυνση www.milosxotikon.gr

Οι αιτήσεις αφορούν τους παρακάτω τομείς απασχόλησης:

• Θεματικά εργαστήρια (διάδραση με παιδιά)

• Διαχείριση κοινού

• Χώρος στάθμευσης οχημάτων

• Καθαριότητα

• Νοσηλευτές

Μετά την λήξη υποβολής των αιτήσεων οι αιτούντες θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα (SMS) για την ημερομηνία  της συνέντευξης που θα ακολουθήσει.

Από το σύνολο των συνεντεύξεων, που θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα 4 έως 8 Νοεμβρίου 2019 από επιτροπή που θα οριστεί, θα επιλεγούν τα άτομα τα οποία και θα συμπεριληφθούν στην δημόσια κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο, στις 12/11/2019, οπότε και θα προκύψουν τα άτομα που θα προσληφθούν συνολικά.

Εκείνο που τονίζεται από τους διοργανωτές είναι ότι δεν θα δοθεί παράταση για την αίτηση αλλά ούτε και για την συνέντευξη.