Και στη Θεσσαλία, θα εφαρμοστεί πιλοτικά η περιγραφική αξιολόγηση μαθητών, με τις διαδικασίες να προχωρούν γοργά, καθώς επελέγησαν τα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά και Γυμνάσια, των οποίων οι εκπαιδευτικοί, θα επιμορφωθούν κατάλληλα.
Συνολικά, πρόκειται για πέντε σχολικές μονάδες και πέντε επιλαχούσες (81 σε όλη τη χώρα).
Η περιγραφική αξιολόγηση, είναι ένας σύγχρονος θεσμός, που έρχεται να αντικαταστήσει την παραδοσιακή αριθμητική, η οποία κρίνεται ως αναποτελεσματική.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι μαθητές με χαμηλές βαθμολογίες, καταφέρνουν να εισάγονται σε σχολές ΤΕΙ ή ακόμα και ΑΕΙ, αποδεικνύοντας ότι οι βαθμοί, δεν καταδεικνύουν πια αν ένας μαθητής, είναι πραγματικά καλός. Με την περιγραφική αξιολόγηση, στο επίκεντρο της αξιολόγησης βρίσκεται η ατομική πορεία μάθησης του μαθητή, από την οποία αναδεικνύονται αφενός τα ενδιαφέροντα, οι ανάγκες και οι προσωπικές ιδιαιτερότητές του και αφετέρου σταθμίζονται όλοι οι παράγοντες που εμπλέκονται στην οργάνωση και υλοποίηση των διαδικασιών μάθησης.
Με βάση αναφορές του υπουργείου Παιδείας, η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών είναι το πρώτο κομμάτι του πακέτου αξιολόγησης στην εκπαίδευση, που περιλαμβάνει τόσο την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων όσο και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, όπως επιβάλλει ο ΟΟΣΑ
Τα σχολεία, που επελέγησαν στη Θεσσαλία , είναι τα ακόλουθα:
Νηπιαγωγεία
-1ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αμπελώνα
Δημοτικά
-1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων
-Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μεγαλοχωρίου
Γυμνάσια
-8ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Βόλου
-Ημερήσιο Γυμνάσιο Πλατυκάμπου