Επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, απέστειλε ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης, για την εξόφληση 67 καπνοπαραγωγών από την «Καπνική Μιχαηλίδης».
Η επιστολή
"Κύριε Υπουργέ,
Για τρίτη συνεχή χρονιά η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων γίνεται αποδέκτης παραπόνων και έντονου προβληματισμού από παραγωγούς-καλλιεργητές καπνού κυρίως τύπου Βιρτζίνια του νομού μας.
Ο λόγος είναι η μη απόδοση μέχρι σήμερα πόσου ύψους 992.000 Ευρώ σε εξήντα επτά (67) καλλιεργητές, οι οποίοι παρέδωσαν τη σοδειά του έτους 2016 μετά από σύναψη σύμβασης στην Εταιρεία «Καπνική Μιχαηλίδης», η οποία ανέστειλε τη λειτουργία της.
Το εν λόγω ποσό παραμένει δεσμευμένο πλην όμως εκκρεμεί η εκταμίευσή του. Οι εν λόγω παραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση και από το γεγονός ότι το 2016 η καλλιέργεια δοκιμάστηκε από φαινόμενα έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών. Στο παρελθόν στο Νομό λειτουργούσαν περί τα εξακόσια (600) ξηραντήρια καπνού Βιρτζίνια , σήμερα η καλλιέργεια έχει απαξιωθεί.
Επειδή οι Γεωργοί βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση και αδυνατούν να ζήσουν ευπρεπώς, ζητούν την παρέμβασή σας, ώστε να λυθεί τουλάχιστον το θέμα με την καταβολή των οφειλομένων από την Εταιρεία."