Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν περιστατικά από την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από το νέο κορωνοϊό (COVID- 19), με βάση τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί και καταγραφεί από την ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ της 5ης Υ.Π.Ε. από την 14η Μαρτίου έως τις 21 Νοεμβρίου 2020.

Η παρούσα έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19) συντάσσεται σε συνεργασία του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Συντονιστικού Κέντρου COVID-19 της Περιφέρειας Θεσσαλία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε ολόκληρη την Θεσσαλία τα κρούσματα κορωνοϊού ανέρχονται σε 7.184, ενώ έχουν καταγραφεί 114 θάνατοι. 

Από τα 7.184 κρούσματα τα 3.719 καταγράφονται στην Π.Ε. Λάρισας, τα 989 στην Π.Ε. Τρικάλων, τα 1.006 στην Π.Ε.Καρδίτσας, τα 1.407 στην Π.Ε.Μαγνησίας και τα 63 στην Π.Ε. των Σποράδων. 

Αναλυτικότερα, στον νομό Τρικάλων η εικόνα της καταγραφής των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού από τις 14 Μαρτίου έως τις 21 Νοεμβρίου ανά Καλλικρατικό δήμο έχει ως εξής: 

1. Δήμος Καλαμπάκας: 87 κρούσματα

2. Δήμος Πύλης: 63 κρούσματα 

3. Δήμος Τρικκαίων: 784 κρούσματα 

4. Δήμος Φαρκαδόνας: 55 κρούσματα  

Από τα συνολικά 989 κρούσματα κορωνοϊού στην Π.Ε. Τρικάλων τα 632 έχουν καταγραφεί κατά το χρονικό διάστημα 14/3 - 7/11, ενώ τα υπόλοιπα 392 κατά το χρονικό διάστημα 8 - 21/11. 

Η κατανομή τους ανά Δήμο έχει ως εξής: 

1. Δήμος Καλαμπάκας: 14/3 - 7/11: 64 κρούσματα & 8 - 21/11: 23 κρούσματα

2. Δήμος Πύλης: 14/3 - 7/11: 35 κρούσματα & 8 - 21/11: 28 κρούσματα 

3. Δήμος Τρικκαίων: 14/3 - 7/11: 480 κρούσματα & 8 - 21/11: 304 κρούσματα 

4. Δήμος Φαρκαδόνας: 14/3 - 7/11: 25 κρούσματα & 8 - 21/11: 30 κρούσματα  

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία ο Δήμος Τρικκαίων είναι αυτός που έχει τα περισσότερα κρούσματα κορωνοϊού, τα οποία ανέρχονται σε 784 από τις 14 Μαρτίου έως τις 21 Νοεμβρίου, για να ακολουθήσουν ο Δήμος Καλαμπάκας με 87 κρούσματα συνολικά, ο Δήμος Πύλης με 63 και τέλος ο Δήμος Φαρκαδόνας με 55 κρούσματα κορωνοϊού. 

Χάρτης 1. Κατανομή του συνόλου των κρουσμάτων ανά 100000 κατοίκους από 14 Μαρτίου έως 7 Νοεμβρίου

Χάρτης 2. Κατανομή του συνόλου των κρουσμάτων ανά 100000 κατοίκους από 8 έως 21 Νοεμβρίου

Σχετικά με τον αριθμό αναπαραγωγής(R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Π.E. Τρικάλων ισούται με 1.06

Συμπέρασμα

Το πλήθος των κρουσμάτων από την 14η Μαρτίου έως τις 21 Νοεμβρίου ανέρχεται στα 7184.

Από την 14η Μαρτίου έως τις 7 Νοεμβρίου τα κρούσματα υπολογίζονται στα 3499 και με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα το 52.4% αυτών ήταν άντρες και το 47.6% γυναίκες. Η μέση ηλικία του συνόλου των κρουσμάτων ήταν τα 40.2 έτη, η διάμεσος τα 39 έτη, το νεότερο κρούσμα ήταν μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 98 ετών. Το πλήθος των κρουσμάτων από 8 έως τις 21 Νοεμβρίου (week 46, 47) ανέρχεται στα 3685και με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα το 49.5% αυτών ήταν άντρες και το 50.5% γυναίκες. Η μέση ηλικία των κρουσμάτων ήταν τα 48.1 έτη και η διάμεσος του συνόλου των κρουσμάτων των τελευταίων 14 ημερών ήταν τα 48 έτη, το νεότερο κρούσμα ήταν μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 100 ετών. Η πλειοψηφία των κρουσμάτων εντοπίστηκε στην ηλικιακή ομάδα “30-49”. 

Την υπό μελέτη περίοδο, από 8 έως τις 21 Νοεμβρίου, παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας συγκριτικά με την προηγούμενη υπό μελέτη περίοδο (14 Μαρτίου – 7 Νοεμβρίου 2020).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες το σύνολο των κρουσμάτων που εμφανίστηκαν στη Θεσσαλία ήταν περισσότερα από το σύνολο των κρουσμάτων που εμφανίστηκαν από τις 14 Μαρτίου έως τις 7 Νοεμβρίου. 

Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας.

Ο αριθμός αναπαραγωγής (R=reproductive number) του SARS-CoV-2 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την 9η Νοεμβρίου εκτιμήθηκε γύρω από τη μονάδα και μη στατιστικά σημαντικός (0.99).