Η Δνση ΠΕ Τρικάλων ανακοινώνει την οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ και εκπαιδευτικών από βελτίωση θέσης σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2016-2017 και καλεί τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων Π.Ε. που παραμένουν στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Τρικάλων,  μετά τις παραπάνω τοποθετήσεις, να υποβάλουν αίτηση – δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά έως την Πέμπτη 21-07-2016. 
Περισσότερες πληροφορίες  καθώς και τα έντυπα των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα καθώς  και στα γραφεία της Δ/νσης ΠΕ Τρικάλων.