Το μέλλον των ψηφιακών πόλεων και οι ανάγκες εκπαίδευσης για αυτές, είναι το αντικείμενο on line, δωρεάν workshop που πραγματοποιείται στις 3 Ιουνίου 2020. 

Το workshop έχει ως θέμα «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ». Πραγματοποιείται, δε, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “DevOpsCompetences for SmartCities” (http://devops.uth.gr) του Erasmus+/SectorSkillsAlliance που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τη συμμετοχή των Ψηφιακών Πόλεων Κεντρικής Ελλάδας CitiesNet.

Στόχος του workshop είναι να τονιστεί η ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού των πόλεων σε Έξυπνες Πόλεις, και η εκπαίδευση - επιμόρφωση των στελεχών των πόλεων αυτών στις νέες, απαραίτητες τεχνολογίες και γνώσεις για αυτό το σκοπό.

Η διάρκεια του εργαστηρίου είναι έξι ώρες (Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020, 10:30-14:30) και περισσότερες πληροφορίες για δίνονται στον σύνδεσμο http://devops.uth.gr/dev/workshop