Στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και στην Ιστορία, αμφότερα γενικής Παιδείας, εξετάστηκαν σήμερα, Παρασκευή, οι υποψήφιοι των γενικών λυκείων (με το παλιό και το νέο σύστημα). Στα Τρίκαλα οι εξετάσεις διεξήχθησαν ομαλά χωρίς να αναφερθεί κανένα πρόβλημα. Από τους 255 εξεταζόμενους προσήλθαν στις αίθουσες οι 216, ενώ απείχαν 39 (ποσοστό 15,29%).
Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ (ομάδα Β') που δίνουν με το παλιό σύστημα, εξετάστηκαν σε ένα εκ των εξής μαθημάτων γενικής Παιδείας: Βιολογία, Φυσική, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής ή Ιστορία.
Τα θέματα στην Ιστορία Γενικής Παιδείας κρίνονται σε γενικές γραμμές μέτριας δυσκολίας και απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές με συγκροτημένη και συνθετική σκέψη. Οι πηγές χρήζουν προσεκτικής αντιμετώπισης και διεξοδικής ανάλυσης.
Αναμενόμενα και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες κρίνονται τα θέματα στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, τα οποία εκτιμάται ότι είναι ευκολότερα από τα περσινά.
Υπενθυμίζεται ότι, τα μαθήματα, για τα οποία έχει καθοριστεί εξεταστέα ύλη κοινή για το παλαιό και το νέο σύστημα, συνεξετάζονται.