Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων ανακοινώνει την έγκριση από τον ΑΣΕΠ για τη σύναψη επτά (7) Ατομικών Συμβάσεων στην Εστίαση (5 Τραπεζοκόμους ΥΕ και 2 Βοηθούς Μαγείρων ΥΕ), αντικαθιστώντας έτσι την Ιδιωτική πρωτοβουλία.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα γίνει γνωστή με σχετικό δελτίο τύπου τις επόμενες ημέρες.