Αλλα τρία νέα έργα υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων στα χωριά, ενισχύοντας την προσπάθεια βελτίωσης της καθημερινότητας των κατοίκων.

Τα έργα αφορούν στο Λιόπρασο, τη Λαγκαδιά και το Ξυλοπάροικο,

Λιόπρασο – Λαγκαδιά

Το έργο έχει τίτλο «Τσιμεντόστρωση εσωτερικής οδοποιίας Κοινότητας Λιόπρασσου και οικισμού Λαγκαδιάς». 

Αντικείμενό του, η βελτίωση των δρόμων στους δύο οικισμούς, προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα, Ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαστεργίου υπέγραψε τη σχετική ανάθεση, μετά την κλήρωση που έγινε βάσει νόμου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 7.250 € (με ΦΠΑ) και κατακυρώθηκε στην εταιρεία «ΣΟΥΛΕΜΕΤΣΗ ΕΛΕΝΗ»

Ξυλοπάροικο

Το δεύτερο έργο αφορά στη «Συντήρηση – Βελτίωση προσβασιμότητας εντός οικισμού Κοινότητας Ξυλοπάροικου». 

Με προϋπολογισμό 7.250 € το έργο αφορά στην πλακόστρωση κεντρικού πεζοδρόμου στο χωριό (από την κεντρική πλατεία προς την εκκλησία) μαζί με όλες τις απαιτούμενες συνοδευτικές εργασίες. Με τον τρόπο αυτόν βελτιώνεται η πρόσβαση όλων των κατοίκων. Η υπογραφή για την ανάληψη του έργου έγινε από την εταιρεία που κληρώθηκε, με την επωνυμία «ΣΚΑΛΙΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».