Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλολογικού, Ιστορικού, Λογοτεχνικού Συνδέσμου (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων, το οποίο προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 21ης Ιανουαρίου 2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Παρασκευή Λάππα-Πουλιανίτη, πρόεδρος,
Δημήτριος Κωνσταντινίδης, αντιπρόεδρος,
Ευθυμία Νικολάου, γεν. γραμματέας,
Αφροδίτη Μαργαρίτη, ειδ. γραμματέας,
Ναυσικά Μουλά, ταμίας,    
Δημήτριος Αγορίτσας, μέλος.     
Γεώργιος Πολύσης, μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη:
Αθανάσιος Μωυσιάδης,
Λεωνίδας Πλαστάρας,
Αριστείδης Σφέικος.
Εξελεγκτική Επιτροπή:
Κων/νος Ασπρούδης,
Γεώργιος Αλεξανδρής,
Άννα Ντιναπόγια-Λιακατσίδα
.