Πρόβλημα θολότητας παρουσιάζει η γεώτρηση η οποία υδροδοτεί την τοπική κοινότητα Ζηλευτής με αποτέλεσμα το νερό να μη είναι πόσιμο.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ήδη έχει προγραμματίσει τις ενέργειες για την υδροδότηση της τοπικής κοινότητας από άλλο σημείο υδροληψίας, οι εργασίες όμως,  θα διαρκέσουν λίγες ημέρες.
Κατά την διάρκεια αυτών των ημερών, παρακαλούνται οι καταναλωτές να χρησιμοποιούν το νερό μόνον για τις οικιακές ανάγκες και όχι για πόση.