Από την Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων γίνεται γνωστή η προσωρινή διακοπή ομαλούς ροής κυκλοφορίας των οχημάτων για την εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης, από την 07:30 ώρα της Τετάρτης 16/12/2020 έως και την 22:00 ώρα της Παρασκευής 18/12/2020, στις κάτωθι οδούς και τμήματα αυτών :

Εθνική Οδός Τρικάλων – Ιωαννίνων και ειδικότερα στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται από τις Δ.Κ Μουργκανίου – Μαλακασίου, όπου θα εκτελεσθούν οι εν λόγω εργασίες διαγράμμισης του

οδοστρώματος. 

2.- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από το εναπομείναν ρεύμα της οδού, σύμφωνα με τις υποδείξεις του  συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.

3.- Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

4.- Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.