Σύμφωνα με σημερινή απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστου ορίστηκαν ως Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας οι κάτωθι περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων ο Μιχαλάκης Χρήστος του Ευαγγέλου, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων

Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας η Κολυνδρίνη Χαλαστάρα Δωροθέα του Στεφάνου, Περιφερειακής Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας

Η θητεία των ως άνω Αντιπεριφερειαρχών λήγει την 31-12-2023.