Ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων σχετικά με πληροφορίες που σχετίζονται με ποινικές διώξειες που εκκρεμούν στη Δικαιοσύνη.

Ειδικότερα αναφέρονται τα εξής:

"Με αφορμή πληροφορίες που διοχετεύονται στο διαδίκτυο σχετικά με ποινικές διώξεις που εκκρεμούν στη Δικαιοσύνη και χρέη του Γ.Ν. Τρικάλων, οφείλουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι από την παρούσα Διοίκηση η μόνη έγκλιση που έγινε κατά παντός υπευθύνου αφορά υπόθεση του τηλεφωνικού κέντρου.

Σε ότι αφορά τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Νοσοκομείου όπως προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία αναφοράς, τον Ιούνιο του 2019 ανέρχονταν σε 5.062.371,59 € και τον Ιούνιο του 2020 ανήλθαν σε 3.825.857,04 €.

Όλα τα άλλα είναι εκ του περισσού."