Η ΔΑΚΕ ήταν η νικήτρια των σημερινών εκλογών στην ΕΛΜΕ Τρικάλων εξασφαλίζοντας ωστόσο 3 έδρες στο νέο Δ.Σ. όσες και η Πρωτοβουλία.
Συνολικά ψήφισαν 354 εκπαιδευτικοί και βρέθηκαν 8 άκυρα και 6 λευκά ψηφοδέλτια.
ΕΛΑΒΑΝ:                                                                                                                                                            
Δ.Α.Κ.Ε: 122 ψήφοι, 3 έδρες  
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: 103 ψήφοι, 3 έδρες    
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: 49 ψήφοι, 1 έδρα    
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ  ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 53  ψήφοι, 2 έδρες
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ(ΠΕΚ): 13 ψήφοι            
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
Για Δ.Σ
1.   Πασχάλης  Νικόλαος 79  ψήφοι   - Δ.Α.Κ.Ε 
2.   Κίτος Ευάγγελος 78 ψήφοι  -  Δ.Α.Κ.Ε 
3.   Θεοχάρης Δημήτριος 39  ψήφοι  -  Δ.Α.Κ.Ε
4.   Παπαζεύκου Ουρανία  91  ψήφοι   - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
5.   Μαγγούφη Βασιλική 33  ψήφοι   - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
6.   Κόπανου Λίλια 25  ψήφοι   - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
7.   Μιχαλάκης  Κώστας 48  ψήφοι   - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ                          
8.   Γκουντούρα Ευαγγελία 26  ψήφοι  -  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
9.   Κουτελίδα Άννα 26  ψήφοι  -  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Για Ε.Σ
1.  Ζελενίτσας Ιωάννης 50 ψήφοι -   Δ.Α.Κ.Ε
2.  Κωστής Νικόλαος 38 ψήφοι -   Δ.Α.Κ.Ε
3.  Παππάς Βασίλειος 55 ψήφοι  -  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
4.  Κουκουράβα Χριστίνα 25 ψήφοι  -  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
5.  Κουτής Κωνσταντίνος 27 ψήφοι  -  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ