Ο συνδυασμός της ΔΑΚΕ επικράτησε στις εκλογές της ΕΛΜΕ Τρικάλων εξασφαλίζοντας τρεις έδρες στο Δ.Σ. όσες και η «Πρωτοβουλία».

Οι ψήφοι των παρατάξεων έχουν ως εξής:

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ: 411
ΑΚΥΡΑ:4
ΛΕΥΚΑ:5
ΕΓΚΥΡΑ:409

ΕΛΑΒΑΝ:                           

Δ.Α.Κ.Ε: 153 ψήφοι 3 έδρες 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: 121 ψήφοι 3έδρες 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: 68 ψήφοι 2 έδρες
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ  ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 60ψήφοι  1 έδρα

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

Για Δ.Σ

1. Πασχάλης  Νικόλαος 102  ψήφοι   - Δ.Α.Κ.Ε 
2. Θεοχάρης Δημήτριος 61 ψήφοι  -  Δ.Α.Κ.Ε 
3. Ροκκάς Θωμάς 41 ψήφοι  -  Δ.Α.Κ.Ε
4. Παπαζεύκου Ουρανία 104 ψήφοι   - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
5. Μαγγούφη Βασιλική 32  ψήφοι   - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
6. Κόπανου Λίλια 31 ψήφοι   - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
7. Κουτελίδα Άννα 47 ψήφοι  -ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
8. Μούτος Θεόδωρος 35 ψήφοι -ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
9. Μιχαλάκης Κώστας 57ψήφοι   - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ       

Για Ε.Σ

1. Κίτος Ευάγγελος 100ψήφοι -   Δ.Α.Κ.Ε
2. Ζελενίτσας Ιωάννης 45ψήφοι -   Δ.Α.Κ.Ε
3. Παππάς Βασίλειος 51ψήφοι  -  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
4.  Αδάμος Βασίλειος 31 ψήφοι  -  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
5.  Κανταρτζή Ηρώ 27 ψήφοι  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ