Ο Κυνοφιλικός Όμιλος Τρικάλων καλεί τα μέλη του την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 19:00 στον χώρο του Επιμελητηρίου Τρικάλων σε Γενική Συνέλευση με θέματα προς συζήτηση :
α. Απολογισμός έτους.
β. Ανάδειξη νέων τακτικών μελών
γ. Ενημέρωση σε τρέχοντα θέματα και εξελίξεις.
δ. Οικονομικός απολογισμός.
ε. Ανάδειξη νέου Δ.Σ.