Εργασίες για την επιδιόρθωση βλαβών σε πεζοδρόμια ξεκινούν στη Ζηλευτή.

Πρόκειται για έργα αναγκαία για το χωριό, μαζί με την αποπεράτωση του οστεοφυλακίου.

Τη σχετική  σύμβαση υπέγραψε ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου με τον εκπρόσωπο της εταιρείας «ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το έργο με τον τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ  ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΤΚ ΖΗΛΕΥΤΗΣ». Το έργο θα κοστίσει 6.419,36 ευρώ (με ΦΠΑ) και περιλαμβάνει:
    Πλακόστρωση 125 τετραγωνικών μέτρων πεζοδρομίου με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 εκ., περιμετρικά της πλατείας.
    Τοποθέτηση 60 μέτρων κράσπεδων και κατασκευή πεζοδρομίων
    Επιχρίσματα  σε 100 τετραγωνικά μέτρα στο οστεοφυλάκιο του οικισμού.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  60 ημέρες από την ημέρα υπογραφής  της σύμβασης.