Έργα συνολικού προϋπολογισμού 8.590.812,47 ευρώ προχωρούν προς υλοποίηση στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την διάθεση των πιστώσεων από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές εκατέρωθεν του Πηνειού ποταμού στην Π.Ε. Τρικάλων από 23/02/2018 έως 26/2/2018 (δίκτυα άρδευσης, μνημεία)», προϋπολογισμού 8.200.000 ευρώ.
- Συντήρηση – Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.
- Βελτίωση ασφαλτόστρωση εισόδου Κόρης, προϋπολογισμού 66.012,47  ευρώ.
- Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες της Π.Ε Τρικάλων 2018, προϋπολογισμού 24.800 ευρώ.
Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα χρήσιμα, έργα ουσίας για τους ανθρώπους της Θεσσαλίας. Τα έργα αυτά πέρνα της χρησιμότητάς τους στηρίζουν θέσεις εργασίας και δημιουργούν μόχλευση στην τοπική οικονομία».